REGULAMIN

WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy firmy Tomaco, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem tomacomeble.com.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu: mebli wykonywanych głównie przez właściciela sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest firma Tomaco Tomasz Nowicki, z siedzibą przy ulicy Skłodowskiej 13A, 97-500 RADOMSKO NIP: 772-001-32-24 , REGON: 590568485
 3. Dane firmy: Tomasz Nowicki Tomaco, Skłodowskiej 13a, 97-500 Radomsko NIP: 772-001-32-24, REGON: 590568485
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym https://tomacomeble.com.pl są podane w złotych polskich  (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronie sklepu internetowego po wejściu do koszyka zakupów.
 2. Podany przez użytkownika adres e-mail może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień. Sklep nie przyjmuje zamówień telefonicznych.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Firma Tomaco zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 6. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. Koszty oraz sposób dostawy zostały określone w formularzu zamówienia. Formy płatności to: przedpłata na konto sklepu lub płatność przy odbiorze.
 7. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe. Do każdego towaru dołączamy paragon lub fakturę VAT, dane do faktury należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: tomaco25@o2.pl wraz z nr Twojego zamówienia. Nr zamówienia otrzymasz w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Nr zamówienia sprawdzisz również na swoim koncie w zakładce “Moje zamówienia” .
 8. Większość produktów jest dostępnych w naszych magazynach i zostają wysyłane do klienta w ciągu 24-96godzin. W przypadku braku towaru w naszym magazynie czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 14 dni – za każdym razem informujemy klienta o późniejszym terminie realizacji zamówienia. Zamówienia są realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy).
 9. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznych. Zamówienia można składać jedynie poprzez sklep internetowy.

TRANSPORT i GWARANCJA

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym tomacomeble.com.pl są objęte gwarancją producenta i są ubezpieczone na czas transportu (tylko wysyłka kurierska)
 2. Produkty są dostarczane na terenie całego kraju przez firmy kurierskie. Wysyłka tylko na terenie Polski. Towary są dostarczane w fabrycznie nowych opakowaniach ze sztywnej tektury. Kurier nie wnosi paczek powyżej 30kg. Przesyłki są dostarczane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00. Nie ma możliwości ustalenia dokładnej godziny dostawy.
 3. Na życzenie (drogą email) wysyłamy nr przesyłki, przy pomocy którego można śledzić drogę przesyłki na stronie www firmy kurierskiej. Firma nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające z winy kuriera.

UWAGA!

Gwarantujemy 100% bezpieczeństwa dostawy zamówionych produktów. Wszystkie meble w naszym magazynie kontrolowane na dwóch etapach przygotowania do wysyłki. Każdy wysyłany przez nas towar jest ubezpieczony do pełnej jego wartości. Towar wysyłany do Państwa jest nowy, oryginalnie zapakowany w kartonowe SZTYWNE pudła, oklejone taśmą i folią.

 1. Kupujący ma PRAWO i OBOWIĄZEK sprawdzić stan zewnętrzny paczki oraz MEBLA WEWNĄTRZ PACZKI w chwili doręczenia. W przypadku przesyłki za pobraniem paczkę można otworzyć po opłaceniu przesyłki. Pomimo braku wyraźnych uszkodzeń opakowania mebel wewnątrz może ulec zniszczeniu np.: pod wpływem wstrząsów lub nacisku dlatego zawartość paczki należy skontrolować w obecności kuriera.
 2. Jeżeli po otwarciu pudełka okaże się, że mebel jest uszkodzony należy powiadomić o tym kuriera, który przywiózł paczkę. W takiej sytuacji kurier sporządzi protokół szkody.
 3. W przypadku uszkodzenia mebla do złożenia reklamacji należy bezwzględnie zachować oryginalne opakowanie i dokumenty przewozowe (naklejone na opakowaniu) w celu przygotowania mebla do zwrotu w nienaruszonym stanie.
 4. Protokół szkody (jego skan lub wyraźnie zdjęcie), zdjęcie uszkodzonego elementu oraz paragonu lub faktury należy przesłać na adres: tomaco25@o2.pl

REKLAMACJE BĘDĄ ROZPATRYWANE POZYTYWNIE TYLKO W PRZYPADKU PRZESŁANIA PROTOKOŁU SZKODY SPORZĄDZONEGO PRZEZ PRZEWOŹNIKA W DNIU DOSTAWY !!!

 1. Po otrzymaniu dokumentów i ocenieniu szkody na podstawie zdjęć, przedstawiciel sklepu informuje klienta o dalszym postępowaniu (zwrot uszkodzonego towaru i wysyłka nowego lub wysyłka nowego elementu bez zwrotu uszkodzonego).

ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000r “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania mebli.
 2. Gwarantujemy zwrot całej kwoty zapłaconej za meble i koszt przesyłki na rachunek Klienta. Koszt odesłania paczki zwrotnej ponosi zamawiający. Zwrot jest możliwy gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony i jest w oryginalnym opakowaniu. Nie dotyczy to wyrobów, które wykonane były “na zamówienie”, dokonano w nich zmian wymiarów na życzenie Klienta. (ustawa z 2 marca 2000r “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”)
 3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru, poprzez złożenie pisemnego „Oświadczenia o odstąpienia od umowy” i wysłanie go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: Firma Tomasz Nowicki Tomaco, Skłodowskiej 13a, 97-500 Radomsko lub na adres mailowy tomaco25@o2.pl
 4. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów montażu. Towar musi być zwracany w oryginalnym opakowaniu, starannie zabezpieczony na czas transportu. Przesyłki bez oryginalnego opakowania oraz niewłaściwie zapakowane nie zostaną przyjęte i automatycznie odesłane do nadawcy. Adres zwrotu to: Nowicki Tomasz, Lipowa 1, 97-500 Dąbrówka, Polska
 5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z Zamówienia z kosztami przesyłki do klienta. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu.

Koszt odesłania do nas  niechcianego towaru ponosi Klient.

Podstawą do zwrotu pieniędzy za oddany towar jest odesłanie przez kupującego oryginalnego paragonu lub faktury VAT do siedziby firmy.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

REKLAMACJE

1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

1.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

1.3.1. pisemnie na adres: UL. SKŁODOWSKIEJ 13A, 97-500 RADOMSKO

1.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: TOMACO25@O2.PL

1.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

1.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest sąd właściwy dla siedziby przedsiębiorstwa: Tomasz Nowicki Tomaco, Skłodowskiej 13a, 97-500 Radomsko

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
  a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
  b. rozliczenia płatności za zamówione produkty,
  c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,
  d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter).
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
  a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
  b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.
 6. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.
 7. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce prywatności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Czerwca 2022 roku.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.
 3. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.